Sectoren

Data Beyond heeft een generieke benadering naar de markt. Vanuit deze generieke benadering hebben we in een aantal segmenten, zodanige expertise, ervaring en proposities ontwikkeld, dat we daarmee onderscheidend zijn binnen deze segmenten.

01

Publieke Sector

Aan de hand van het “diensten-klaverblad” zijn een 6-tal specifieke oplossingen voor de lagere overheid en sociale instellingen ontwikkeld:

LLO: Implementatie van Leven Lang Ontwikkelen met nadruk op het realiseren van een integrale delivery keten om zodoende optimale matching tussen opgeleide medewerkers en werkgevers te realiseren

WOO: Implementatie van Wet Open Overheid binnen gemeentes en overheidsorganen, om daarmee betrokkenheid van de burger bij de overheid te vergroten

KCC: Verfijning en Alignment van Klant Contact Centrum binnen gemeenteland

DBP: Realiseren van integraal digitaal burger platform, waarmee de verbinding tussen overheid en burger wordt geoptimaliseerd

Informatiehuishouding: Een essentieel basiselement voor ieder van bovengenoemde oplossingen is een adequate data huishouding

Cyber Security: Met toenemende digitalisering en daaraan verbonden dreiging van cybercrime, is beveiliging van de ICT infrastructuur en de daarbinnen gebruikte data essentieel.

02

Bancaire & Verzekeringssector

De oplossingen van het “diensten-klaverblad” zijn verbijzonderd naar oplossingen voor de Bancaire & Verzekeringssector, door het bieden van expertise op de 4 kerngebieden:

Data ontsluiting & Business analyse
Compliance, Privacy & Security
Accelerated Digitization door RAD

Duurzaam Mensgericht organiseren